lottery logo
logo happy5/45 mini

ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 57

ball1 ball2 ball3 ball4 ball5
ເງິນລາງວັນທີ 1
0 KIP
logo happyball mini

06/12 ເລກທີ່ອອກ

 • ອັນດັບທີ່ 9065

  ball 5 ball 3 ball 18 ball 17 ball 19
  ball 3
 • ອັນດັບທີ່ 9064

  ball 19 ball 24 ball 25 ball 22 ball 10
  ball 7
 • ອັນດັບທີ່ 9063

  ball 3 ball 14 ball 5 ball 28 ball 9
  ball 3
 • ອັນດັບທີ່ 9062

  ball 1 ball 10 ball 11 ball 5 ball 25
  ball 2
 • ອັນດັບທີ່ 9061

  ball 4 ball 15 ball 28 ball 21 ball 18
  ball 2

ບົດສຳພາດຜູ້ຖືກລາງວັນ

ເກມແຈກຂອງລາງວັນ
ແຈ້ງການ
ແຈ້ງການ
ຫວຍແຮັບ 5/45 ຈະໄດ້ໂຈະການພີມຈຳໜ່າຍຊົ່ວຄາວ 08/11/2022
ແຈ້ງການ
ຫວຍ ແຮັບປີ້ 5/45 ແຈັກພັອດແຕກອິກແລ້ວ. ພາຍຫຼັງເປີດຈຳໜ່າຍກໍມີຜູ່ໂຊກດີຄົນທີ 2 ທີ່ຖືກລາງວັນທີ 1 ມູນຄ່າ 1. 04/11/2022
ແຈ້ງການ
ໃນທີ່ສຸດ ຫວຍແຮັບປີ້ 5/45, ເຈັກພັອດກໍແຕກແລ້ວ! ສ່ວນຜູ່ທີ່ໂຊກດີຈະໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນທີ 1 ເຊິ່ງເປັນ 04/11/2022
ແຈ້ງການ
ເງິນລາງວັນສະສົມຄັ້ງທີ 2 ຂອງສະຫຼາກ Happy 5/45 ຕອນນີ້ມີມູນຄ່າສູງເຖິງ: 1,339,024,750 ກີບ 04/11/2022
ແຈ້ງການ
7 ເຄັດລັບ ກຽມພ້ອມຮັບໂຊກມື້ຫວຍອອກ 04/11/2022